Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen zijn:

  • School en ouders informeren
  • Belangen van ouders en kinderen behartigen
  • De verwachtingen van ouders naar de school toe verwoorden
  • Organiseren van alerhande activiteiten waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van de activiteiten die de school inricht.
  • Aanpak van probleempunten zoals pesten op school, veilig verkeer, ...
  • Bevorderen van een nauwere samenwerking tussen de ouders, de kinderen, de directie, de leerkrachten en de inrichtende macht.
  • Koppeling tussen ouders en de schoolraad