Helpende handen

Ook meehelpen?

Om dit alles te kunnen waarmaken, zijn wel voldoende helpende handen nodig. Daarom is alle goede wil welkom, en zoeken wij enthousiaste medewerkers (m/v)

Wij vragen:

 • geen hoger diploma
 • geen drietaligheid
 • geen kennis van informatica
 • geen eigen wagen

maar WEL:

 • enkele uren van uw vrije tijd
 • uw nieuwe en frisse ideeën
 • een goed humeur
 • uw inzet en hulp bij acitviteiten

Wij bieden:

 • geen vast loon of betaald verlof
 • geen eindejaarspremie of dertiende maand
 • geen firmawagen of extra-legale voordelen

maar WEL:

 • sociaal contact
 • grote voldoening bij het slagen van wat wij ondernemen
 • serieuze, grappige en leuke voorvallen en momenten
 • nauwe betrokkenheid met de school, directie en leerkrachten
 • inspraak in acitviteiten en beslissingen

Engageer je je als lid, dan bepaal je zelf hoever je engagement gaat. Sommige mensen geven zich op als "losse medewerker", anderen zetten zich in als vast lid en dragen hun steentje bij tijdens de maandelijkse vergaderingen.